filozofie

FILOZOFIE PŘEDPOKLADŮ. SOUHRN

O jaké jistoty se dnes můžeme opřít při úvahách o světě? „Filozofie předpokladů“ je myšlenkový projekt, který tyto jistoty hledá. V jeho základu leží jako východisko descartovské „Uvědomuji si“. Pak už lze pokračovat jen po přijetí předpokladu, že naše uvažování má smysl, a podobně i dál přijímat předpoklady další a doufat, že se tyto předpoklady v následujících krocích potvrdí, a touto cestou dospět k jistotě našeho poznání, která nám umožní měnit realitu k lepšímu. Zájemci o knížku ji mohou získat zde.