Vilém Kmuníček
(* 1949 v Brně) je český autor.


Život

Na UJEP Brno v l. 1967-1972 vystudoval obor čeština a filozofie. Diplomovou práci napsal o Janu Weissovi. Pracoval jako tiskárenský, novinový a jazykový korektor.

Nejdříve přispíval recenzemi produkce Nakladatelství Blok do pořadu brněnského studia Čs. rozhlasu Zadáno pro mladé.

Z podnětu PhDr. Vladimíra Wolfa, pozdějšího děkana Pedagogické fakulty Univerzity v Hradci Králové, začal psát články o Janu Weissovi a následně o Zdeňku Rónovi.

Po revoluci publikuje na internetu –  stránky Thought, Veršovánky, Komentátor, Biboň sod, Jan Weiss, Zdeněk Rón, Petr Urbánek – na základě kterých mj. připravil publikace knižní.

Nakladatelství Bor Liberec vydalo jeho knihu Hledání Jana Weisse (2012) o životě a díle tohoto zakladatele české science fiction a monografii o životě a díle komunistickým režimem z českých dějin vymazaného podkrkonošského spisovatele Zdeňka Róna V mých kalužích se Bůh svým nebem zhlíží (2014).

V roce 2015 Vilém Kmuníček zrevidoval a ve 2. vydání vydal knihu filozofických textů Pokus o filozofický systém, které jednak navrhují, jak v dnešní době, která rozbíjí všechny dosavadní jistoty, ustavit v přístupu ke světu soustavný řád, ale v prvé řadě se pokoušejí zavést dva nové pojmy – filozofický aktuální mentální model (který definuje jako přítomný obsah vědomí) a literárněteoretický program (mluvíme-li o tom, že např. literární dílo je program, říkáme tím, že jde o pevně danou posloupnost nějakých prvků, které jsou v daném pořadí vnímány v čase tak, že ve čtenáři vyvolávají autorem zamýšlené stavy).

Pro děti vydal veršovanou Abecedu.

Také píše písňové texty.  Některé zhudebnil a vydal Jiří Cmunda Roupec.

Jeho sbírky básní různých námětů a forem jsou publikovány elektronicky nebo nákladem vlastním.

Se svým synem Janem Kmuníčkem sestavili program KC-Encoder, umožňující psát na anglické klávesnici 14 vybranými jazyky (latinkou, azbukou a řeckou abecedou).


Dílo

Sbírky básní
(na internetu od r. 2009)
* Minuta ticha za mé básně, které se nedožily této chvíle
* Zavřu oči a projdu zdí
* Abys věděla, proč uprostřed noci šmátrám po tužce
* Veršovichry? Veršovánky
* Líbí se mi
* Osudy osudových párků
* Deset překladů

* Věnec. Bílovice nad Svitavou: Text!, 2014. ISBN 978-80-260-6280-6.  Dostupné také na internetu.
* Věnec. Vyd. 2. Bílovice nad Svitavou: Text!, 2014. ISBN 978-80-260-6964-5.
* Dva věnce. Bílovice nad Svitavou: Text!, 2015, [30 + 30] s. ISBN 978-80-260-9095-3.
* Na slunce pamatuj. Bílovice nad Svitavou: Text!, 2015. ISBN 978-80-260-9260-5.
* Hledání. Bílovice nad Svitavou: Text!, 2016. ISBN 978-80-270-0321-1.
* Zpěvník. Bílovice nad Svitavou: Text!, 2016. ISBN 978-80-270-0326-6.

Pro děti
* Abeceda. Vyd. 2. Bílovice nad Svitavou : Text!, 2012, [36] s. ISBN 978-80-260-2703-4.

Filozofie
* Pokus o filozofický systém. Vyd. 1. Bílovice nad Svitavou : Text!, 2012, 145 s. ISBN 978-80-260-2684-6. Vyd. 2., upravené. Bílovice nad Svitavou : Text!, 2015, 120 s. ISBN 978-80-260-8752-6.

Literární historie
* Hledání Jana Weisse. Vyd. 1. Liberec : Bor, 2012, 213 s., [16] s. obr. příl. ISBN 978-80-87607-02-2.
* V mých kalužích se Bůh svým nebem zhlíží: život a dílo Zdeňka Róna. Vyd. 1. Liberec: Bor, 2014. 110 s. Odkaz. ISBN 978-80-87607-25-1. (Spoluautoři KOHOUT, Jaroslav, KOHOUTOVÁ-RÓNOVÁ, Jasněna.)

Písničkové CD
* Cmunda a Kmunda. Jiří Cmunda Roupec – autorské minivydavatelství ROJ, 2012 (spoluautor ROUPEC, Jiří Cmunda).

Prózy
* Koordinátor a další a jiné texty. Vyd. 1. Bílovice nad Svitavou: Text!, 2013, 134 s. ISBN 978-80-260-5370-5.

Literatura

* LANGROVÁ, Hana. Dům o tisíci patrech jsem četl jako kluk u babičky. Rozhovor. Liberecký deník. 23. 6. 2012, s. 8.
* LANGROVÁ, Hana. Monografie představuje zakladatele českého sci-fi. Liberecký deník. 2012.
* FOŘT, Bohumil. Před branami. Česká literatura. 2013, č. 3, s. 425–429.
* POLÁČEK, Jiří. Podoby literární vědy (2). Český jazyk a literatura. 2014, roč. 65, č. 1, s. 49–51.
* HORÁČEK, Jan. Žijí mezi námi. Vilém Kmuníček. Bílovický zpravodaj. 2017, č. 4. s. 25.


20. 10. 2019