KAIN

Text: Vilém Kmuníček
Hudba: Lubomír Ben Müller
Zpívá a hraje Lubomír Ben Müller

Kamaráde milý
mám v sobě tolik síly
že šel bych hned
měnit svět
jak nám poradili

Jen jedno mi vrtá hlavou
Když znají tu cestu pravou
kam zmizeli jejich bratři
co nikdy už nikdo nespatří

Jen jedno mi táhne hlavou
když vidím tvář usměvavou
Kam pohřbili milióny
svých soudruhů z rudé zóny

Pověz mi, Kaine, kdepak je Ábel
kdepak jsou kosti vybělené
Nebyl to démon Nebyl to ďábel
Byl to, kdo dělá teď, jako že ne

Pověz mi, Kaine usměvavý
kdo tloukl kyjem do jeho hlavy
Pověz mi, Kaine růžolící
kdo do něj mlátil sukovicí
Kdo zpřerážel mu v těle každou kost
a kdo pořád nemá, nemá dost

Kamaráde milý
mám v sobě tolik síly
že šel bych hned
měnit svět
jak nám poradili

Jen jedno mi vrtá hlavou
Když znají tu cestu pravou
kam zmizeli jejich bratři
které už sotva kdo spatří

Jen jedno mi táhne hlavou
když vidím tvář usměvavou
Kam pohřbili milióny
svých soudruhů z rudé zóny