Jméno a příjmení: Vilém Kmuníček
Identifikační číslo: 70492409
Místo podnikání: Táborské návrší 444, 664 01 Bílovice nad Svitavou
Živnostenský list: Vydán MÚ ve Šlapanicích – OŽÚ dne 8. 10. 2001 pod č. j. 01ŠL/1035, ev. č. 370304-7344-00