KOMENTÁTOR

1. Poučení z Egypta

11. 2. 2011

Takové paradoxy, jako podpora nedemokratických režimů režimy demokratickými (v daném případě podpora Husního Mubaraka USA) nás vedou k otázkám, který režim je dobrý a který špatný: nejsme si jisti už ničím. Při hledání objektivního, na ideologii nezávislého kritéria pro tuto hierarchizaci režimů jsem našel jediné, totiž Ježíšovo Po ovoci poznáte je, tedy kolik zla ten který režim působí. Z těchto zel bych si vybral to nejzjevnější a nejzávažnější: Kolik lidských smrtí ten který režim přivodil a zavinil, ať jsou to smrti způsobené třeba genocidou, hladomorem, epidemiemi, válkami, nehodami nebo potraty.