KOMENTÁTOR

15. Věci veřejné

29. 4. 2011

Je zajímavé, že Věci veřejné už ve volební kampani zcela otevřeně a nezakrytě sdělovaly, jak na tom jsou, a my teď jen zíráme, jak špatně jsme tomu rozuměli. A přitom to bylo do očí bijící.

Jejich volební slogan zněl: NEVOLTE MENŠÍ ZLO. VOLTE VĚCI VEŘEJNÉ.

Ať to teď čteme, jak chceme, znamená to už jen:

VOLTE VĚTŠÍ ZLO. VOLTE VĚCI VEŘEJNÉ.

A divíme se, že jsme tomu mohli někdy rozumět jinak.