KOMENTÁTOR

21. O amatérismu a profesionalismu

22. 5. 2011

Mám dojem, že díky amatérismu Věcí veřejných jsem pochopil, jak funguje naše demokracie, stranický systém. Strany všeobecně přicházejí s populistickým programem sestaveným tak, aby je lidé volili: předstírají jím, že budou hájit zájmy svých voličů, a když ve volbách uspějí a dostanou se k moci, začnou pod pláštíkem svého programu, své ideologie prosazovat něco úplně jiného, své skutečné zájmy, o kterých nepadla a nepadne ani zmínka, ale jsou tím, o co tu doopravdy jde. Smyslem voleb pro strany je obsadit pozice moci a pak v nich rozhodovat po svém.

V čem tkví amatérismus Věcí veřejných? Myslely si, že okoukaly to podstatné, že vše je prosté, hlavní je vědět, co jsem vylíčil výše, a stačí lhát. – Ano, stačí lhát, ale musí se to umět. Musí se lhát tak, jak nás to učili komunisti: vždy a všude, i v posteli, i o půlnoci. A pak ať si nás nahrává, kdo chce.