KOMENTÁTOR

24. O sisyfovské práci apod.

31. 5. 2011

Jo, za komunistů to bylo jasné. Přesně jsme věděli, co je vědecké a co nevědecké. Dnes, po dvaceti letech pokroku a vývoje, už to tak zřejmé není a generace našich dětí začíná věřit tomu, čemu my jsme byli zvyklí říkat pavěda.

Co si počít? My starší si rveme vlasy a zakládáme takové spolky, jako je Sisyfos, abychom někdejší ostrou hranici mezi rozumem a nesmyslem uchovali, a nic nám to není platné: Dnes, kdy se smí říkat cokoli, dojde sluchu i kdejaký blábol – a zejména ten, protože je zajímavější a vychází vstříc našim nadějím.

A pak: Je to vůbec blábol, když se přece potvrzuje? Nebo je to pouhé placebo, kdy tě uzdravuje tvoje víra? Čemu věřit a která víra je dobrá a která je jen pověra? A už se to v hlavě mele a míchá, už se vaří guláš ze všech těch idejí, jež se v našich myslích dík globalizaci setkávají a které se vzájemně potírají či posilují.

Ano, žijeme v takové převratné době, kdy se někdejší jistoty boří a nastolují se jiné, kdy to všeobecně přijímané paradigma se teprve zahušťuje v roztoku a čeká se na čas, až začne krystalizovat. Než k tomu dojde, musíme si ovšem počkat, a kdoví jestli se dočkáme a jak to všechno přečkáme s tím gulášem v hlavě.

Držím nám palce. Já jsem se pro tuto dobu zařídil tak, že všechno, co by mne mohlo znepokojovat, vytěsňuji z mysli a s pokorou to dávám před dveře, abych na to nemusel myslet, když na to můj mozek nestačí. A čekám, až se to venku naučí dobrému chování a slušně, jak se patří, to zaťuká a zeptá se: Mohu dál? V této chvíli je to ovšem nevychovanec, který by u nás chtěl komandovat, a toho já dovnitř nevpustím a dál si budu žít po svém.

Posiluji se při tom představou, že tak, jako vedle bulváru pro nejširší vrstvy existuje seriózní tisk pro vybranou společnost, tak vedle pavědy existuje seriózní vědění.

(Jiná otázka, ale ne tak zcela od věci, je, zda vůbec existuje seriózní tisk a média všeobecně a zda to všechno, v čem jsme ponořeni, není jen „chaos ovládaný inteligenty“ podle okřídleného úsloví „Pořádek je pro blbce. Inteligent ovládá chaos.“.)