KOMENTÁTOR

3. Lesk a bída ideologie

23. 2. 2011

Zdá se, že je pryč doba, kdy mohla ideologie velkohubě prohlašovat, že stokrát opakovaná lež se stává pravdou. A to je skutečně co říci ve světě, v němž vládnou veřejné sdělovací prostředky silou s dřívějšími nástroji oblbování nesrovnatelnou. Ideologie oslabila zřejmě proto, že zároveň neobyčejně vzrostla všeobecná informovanost, a nejen díky internetu, ale také díky globalizaci a díky tomu, že moderní doba ruší hranice a umožňuje čím dál volnější pohyb národů a tím i informací. Alespoň k takovéto úvaze mne vede vlna islámských revolucí, v níž se, podle všeho, bojuje spíš o demokracii než o cokoli jiného.