KOMENTÁTOR

30. Je demokracie jenom show?

25. 10. 2011

Do světa svobody jsme vstoupili s přesvědčením, že demokracie je lepší než totalita. Byla to jen iluze, nebo má toto lišení reálný základ? Je snad demokracie také totalitou, ovšem v přijatelnější formě? Ano, dvacet let života ve svobodě nás přivedlo až ke ztotožnění demokracie s totalitou. Co si s takovými otázkami počít?

Demokracie i totalita stojí před týmiž problémy: jak nejlépe zasahovat do společenských mechanismů a procesů, jak sladit zájmy jedinců v jejich mase. Liší se užitím prostředků, které mají k dispozici. I když i v tom směru se shodují: mají k dispozici touž realitu a nabídku. Dá se pak určit, které užití je dobré a které špatné? Dá: Po ovoci poznáte je. Režim, který masově produkuje mrtvé a nešťastné, je špatný. Režim, který se tomu snaží vyhnout, je lepší. A já myslím, že bez ohledu na to, kdo v demokracii fakticky vládne, svým uspořádáním zajišťuje víc spokojenosti svým členům než totalita. Jistě, je možné si přát víc, ale „nic lepšího než demokracii jsme dosud nevymysleli“.1

Volby jsou možná velká show, ale přesto vedou ke střídání garnitur. Střídání garnitur je možná velká show, ale přesto určuje hlavní tendence a zásady vlády, bez ohledu na to, kdo reálně vládne. Proto mne neznepokojuje, že nevím, kdo reálně vládne. Hlavní je, že musí (aspoň) něco respektovat. Věcí dalšího vývoje doufám bude, že se demokratický režim bude dál přibližovat všelidským zájmům a rozdíl mezi faktickou vládou a vládou oficiální přestane být důležitý. O co jiného ostatně demokracii jde, než jen o to, aby únosně ukočírovala reálný střet reálných zájmů?


1 Stejně jako nemáme alternativu pro peníze. I když: peníze vzešly z toho, že jsou zbožím jako každé jiné zboží, ale dnes (po zrušení směnitelnosti za zlato) jsou už jen abstraktním měřítkem hodnoty. A co když má demokracie také vnitřní možnosti vývoje?