KOMENTÁTOR

32. Kaddáfí inspirující

10. 11. 2011

To, co se nyní při rekapitulaci Kaddáfího působení v roli diktátora dozvídáme o dění v Libyi za jeho éry, je hluboce příznačné pro moderní dobu vůbec. Až moderní doba dala diktátorům dosud nevídanou moc, takže si mohli lidskou masu modelovat jako plastelínu. Právě pro míru moci, již diktatura propůjčuje diktátorům, kteří mají své lidské meze a na úlohu ředitele zeměkoule (jako žádný lidský jedinec) prostě nestačí, je diktatura tak nebezpečná. Jako pantograf nestvůrně zvětšuje diktátorovy lidské chyby do obludných společenských kataklyzmat a generuje neštěstí a pohromy nejrůznějšího druhu, včetně hromad mrtvol. Některé excesy jsou možná až úsměvné, jiné méně a z ostatních trne a mrazí. Ne, řešením není absolutisticky vládnoucí jedinec, ať je to sebeosvícenější panovník, a už vůbec ne diktátor. Řešením je demokracie.