KOMENTÁTOR

34. ACTA – SOPA – PIPA

16. 2. 2012

ACTA – SOPA – PIPA

O co vlastně jde?

Nejde o nic menšího než o pokus ustavit
právní rámec nastupující informační společnosti, digiworldu.
Další setrvávání v právně neošetřeném prostoru je totiž neudržitelné.
Umožňuje excesy ať na té či oné straně. Jde o to, ustavit
právní prostředí pro digiworld.

O to samozřejmě musí jít i nám, občanům digiworldu, ale mělo by se to dít
za naší účasti a s naším souhlasem.

Proto protestujeme proti zákulisním pletichám
a žádáme o legální a reálnou možnost se těchto aktivit účastnit.