KOMENTÁTOR

35. U Madridu se bojuje za Prahu

18. 2. 2012

Nevím, v jakém kontextu se dnes chápe heslo z titulku, mám pocit, že je razili komunisté v době války mezi španělskými republikány a frankisty, ale v nynější politické situaci se mi stále vrací, jako by se tu po těch letech něco opakovalo. Jako se tehdy psalo U Madridu se bojuje za Prahu, tak nyní by se možná mohlo psát Na náměstích Evropy se bojuje za svobodu světa.

Proč si to myslím? To máte tak: Už delší dobu mi nedá spát myšlenka, že nastupuje nová éra: informační společnost. Vidíme to všude kolem sebe. Stačí vyslovit zaklínadlo internet, ale jsou v tom i skryté kamery a tajné odposlechy a globální monitorovací systémy třeba. To vše se překotně vyvíjí a horečně, ale pořád bezvýsledně a se zpožděním se hledají pravidla hry, právní úprava této nové situace.

Nová společnost, digiworld, přichází a ustavuje se. Jde o to, zda tu bude pro nás, její občany, nebo proti nám. A zdá se, že to, co přichází, na nás strojí totalitní past a hrozí drastickým osekáním svobody.

Je teď na nás, co uděláme, zda dovolíme vlkům, aby nás pásli jako ovce, nebo dáme najevo, že do toho taky chceme mluvit.

Máte pravdu, mluvit se dá různě. U nás to začala mladá, internetová generace a ta má svou řeč, ve které zaznějí i taková slova jako marihuana, pornografie, že volá Kopírování není krádež, tam, kde z opačného břehu někdo křičí Ty zloději! To všechno však není podstatné. Důležité je, že v zásadě jde o dobrou věc: ustavení takové společnosti, která bude pro všechny lidi dobré vůle.

Je na nás, abychom to uvážili, a když na to přijde, abychom i my našli svoji řeč.