KOMENTÁTOR

48. Vodafone

26. 11. 2012

Po delší době jsme opět zapomněli zaplatit za telefon. Po upomínkové SMS jsme neprodleně poukázali dlužnou částku na příslušný účet a měli jsme věc za vyřízenou. Ale mýlili jsme se. Začaly nám uprostřed noci či brzo ráno chodit další upomínkové SMS a nakonec přišlo sdělení, že už dlužíme za dvě platby, což nás polekalo, bylo to totiž napsáno i v novém vyúčtování na internetu. Proto jsme se rozhodli pro přímý telefonát. Po debatě s automatickým informátorem a zadání telefonního čísla, o něž šlo, jsme konečně prokličkovali k operátorovi zakutanému až kdesi na konci v menu, který se sice ozval bezprostředně, ale vzápětí položil sluchátko. Museli jsme celou anabázi opakovat, ale tentokrát byli kupodivu všichni operátoři zaneprázdněni. Naštěstí jsme to nevzdali, a tak jsme se dočkali vysvětlení, že vše se děje automaticky a že máme vyčkat, až bude platba připsána. Ulehčeně jsme vydechli, i když jsme se dozvěděli, že ta noční buzerace se také děje automaticky. Mají to tak nastaveno a zřejmě vědí, proč. Když jsme vzpomínali, jak to bylo poprvé s opomenutou platbou, uvědomili jsme si, že to probíhalo úplně stejně. Jak říkám, mají to tak nastaveno, tak se nedivte, až to potrefí i vás.