KOMENTÁTOR

51. Kouzelníci, čarodějové a mágové

10. 4. 2013

Dnes už nepochybujeme, že zázraky se nedějí. Že každé kouzlo má svoje racionální vysvětlení. O to víc žasneme, když je nám kouzlo předvedeno, my zázrak vidíme na vlastní oči a ptáme se: Jak je to možné? Uvědomujeme si, že kouzelník musel věc zvládnout ve dvou rovinách: Jednak ji musel předvést jako zázračnou a zadruhé provést ji prakticky. Možná jste se už také setkali s tím zázračným zvlhčovačem vzduchu: kohoutkem volně visícím ve vzduchu, ze kterého neustále vytéká voda, ač nemá odkud. První rovina: Uspořádání nás přesvědčuje o zázraku. Druhá rovina: Technické řešení (v čúrku vody je skryta skleněná trubička). A obojí se musí vymyslet, a uplatnit naráz.

Stejné je to i v oblasti (a) legislativy, (b) parlamentních rozprav, (c) výběrových řízení, atd. atp. Jejich protagonisté se také pohybují ve dvou rovinách: Zaprvé musejí předvést zázrak, totiž to, (a) že dané zákony budou fungovat, jak je deklarováno, (b) že to, co říkají, logicky vyplývá jako řešení problému, (c) že výběrové řízení se děje podle zákona; a zadruhé musejí přijít (a) s takovým technickým řešením, které umožní zákon obcházet a zneužívat, (b) s takovým logickým výkladem, který zároveň realizuje svůj opak, (c) s takovým postupem, který zajistí, že vybrán bude ten, kdo nejvíc podmazal.