KOMENTÁTOR

53. Výsledný obraz: Velkovýroba deprivantů

15. 8. 2013

Text Vzpoura deprivantů (František Koukolík, Jana Drtilová, Makropulos 1996) je na vědeckém studiu pramenů založená analýza stavu společnosti, který si všichni uvědomujeme, ale o němž dosud nikdo takhle fundovaně nehovořil. Díky rozboru spatřujeme začarovaný kruh: deprivanti, lidé citově, postojově, morálně, fyzicky vykolejení z normality (ať zdraví, či nemocní) se svými aktivitami bouří proti společenské skutečnosti, která je deprivovala, a tím se čím dál víc podílejí na deprivování dalších a dalších lidí. Analýza nám tedy ukazuje přítomnou společnost jako továrnu na výrobu deprivantů. Tvrdí sice, že ne všichni jsme deprivanty, ale vír stahuje pod hladinu stále víc normálních a situace se jeví bezvýchodnou. Jak se odsud dostat? Kudy vede cesta ven z kruhu? To analýza neříká, jen varovně vztyčuje prst. Tato reflexe je nutná jako první krok k nápravě, k cílenému odstraňování deprivujících mechanismů (ať je to oblbování sdělovacími prostředky, zraňování destruováním manželství, pád do bezdomovectví, narkomanie nebo třeba terorismus či války, ap.), k rozbití tohoto krunýře spiknutí deprivantů, který nás víc a víc svírá. Nadějí jsou ti, kdož jsou vůči deprivaci odolní a ze setkání s deprivujícími vlivy vycházejí posíleni. Ano, i takové případy analýza odhalila a jsou možná klíčem k východisku.