KOMENTÁTOR

55. Žijeme v matrixu

26. 9. 2013

Žijeme v matrixu. Taková je pro nás nepřehlédnutelná zpráva filmu Matrix.

Jak tomu máme rozumět?

Jako v tomto filmu je reálný svět v myslích (skoro) všech lidských bytostí nahrazován světem falešným a ony pak dík vše řídícímu celosvětovému superpočítači žijí v jím vytvořeném matrixu místo v reálném světě, právě tak je v našich myslích reálný svět hromadnými sdělovacími prostředky nahrazován obrazem deformujícím, vylhaným.

Vlastně už žijeme v budoucnosti předvídané zmiňovaným filmem. Nemusíme čekat na nějaký globální komputer, už teď je zřejmé, že do našich myslí vstupuje ne svět reálný, nýbrž virtuální. Je to dáno tím, že představa světa v mysli každého z nás je čím dál míň dána bezprostředním čitím reality a je čím dál víc závislá na náhradních, virtuálních vstupech, sycených hromadnými sdělovacími prostředky.

Je pak zásadně důležité, jak tzv. objektivní jsou informace, které do nás vstupují. Že se liší od reálných podnětů, je zřejmé na první pohled, je to dáno jejich povahou: zprostředkovávají realitu, nejde v nich o její přímé, bezprostřední čití. Ale to by ani tak možná nevadilo, kdyby podstatným cílem tohoto zprostředkování byla snaha skutečně zprostředkovat realitu. Do procesu zprostředkování však mezi nás a realitu vstupují jiní lidé a zasahují do něj svými zájmy, které nám odraz reality deformují, realita se v jejich podání vzdaluje realitě skutečné a my díky tomu máme v mysli pouze realitu fiktivní, žijeme v realitě vylhané a falešné, žijeme v matrixu. Zejména filmy, pokud je na rozdíl od textů chápeme jako nástroje k vytváření nejsugestivnějších fiktivních světů, se tváří jako „zprávy“ o realitě, snaží se vypadat jako zkušenost a nahradit ji, ale ve skutečnosti jde o vnitřně nepravdivé, neautentické světy.

Žijeme v matrixu. Jinak to ani nejde – většina zkušeností je člověku dostupná pouze zprostředkovaně. Matrix je prizmatem, kterým hledíme na realitu. Co si tedy počít? Pokoušet se občanskou aktivitou dosáhnout toho, aby toto prizma nám nepřevracelo svět před očima vzhůru nohama.