KOMENTÁTOR

59. Diagnóza: schizofrenie

3. 11. 2013

Vydavatelství Extra Publishing otisklo v listopadovém čísle časopisu Otazníky historie článek Judith Krulišové Vlastní názor? Schizofrenie! Jak se v SSSR vyráběli blázni o zneužívání psychiatrie v bývalém Sovětském svazu proti lidem nepohodlným režimu. Ti byli vzhledem ke svým „společensky nepřijatelným“ názorům psychiatricky diagnostikováni nejčastěji jako trpící schizofrenií a na základě této diagnózy internováni na psychiatrii a léčeni, dokud nezačali spolupracovat a mít „ty správné názory“.

Toto zneužití psychiatrie souvisí s obecnou tendencí společensky zvládat nekonformní živly: tam, kde je nelze kriminalizovat, tam lze „odlišné myšlení“ jednoduše označit za nemoc. Kde byla kdysi hereze a upalování, tam bylo v nedávné minulosti disidentství a zavírání na psychiatrii.

Medicína je takto snadno zneužitelná, pokud se rozostří hranice mezi „jiným názorem“ a nemocí. Člověk je totiž v moderní společnosti často na rozpacích, kde začíná a kde končí zdravý rozum, a nemusí to být způsobeno jen nějakou všudypřítomnou tajnou policií, ale může to souviset i s ohlupujícím megafonem hromadných sdělovacích prostředků.