KOMENTÁTOR

66. Poznámka o psychologii českého řidiče
aneb jsme skutečně takoví, jak předpokládá reklama?

21. 6. 2014

ROAD RADAR – možná vám taky přišla tato reklama na zařízení, které umožňuje řidiče varovat před policejními radary. Člověk by si řekl, že nabízet něco takového je hluboce nemorální, ne-li protizákonné, a není-li to protizáknné, pak je v zákonech chyba. Při bližším ohledání situace však můžeme dojít k závěru, že opak je pravdou. Že užívání tohoto varovatele má kladný efekt: řidič, který je varován, že je sledován, automaticky sníží rychlost, aby vyzrál na ty pitomé policajty – a to je právě to, o co tu jde. Jen je to podáno pro zpěčující se psychu českého řidiče stravitelněji: vždy se mu bude líbit víc, že snižuje rychlost, aby někoho přečural, než aby to dělal proto, že se mu to přikazuje.