KOMENTÁTOR

68. Ad pozitivní psychologie

6. 7. 2014

Brazilský vědec Marcel Losad zjistil, že podniky, kde je poměr pozitivních a negativních promluv na poradách lepší než 2,9:1, prosperují, kde je negativních promluv více, nevedou si dobře.

Pozitivní psychology, konkrétně Martina Seligmana, to zaujalo a myslí si, že negativní promluvy mají podíl na tom, že podniky neprosperují.

Já si myslím, že to platí opačně: protože podniky neprosperují, mluví se v nich víc negativně než pozitivně a nic zvláštního na tom není.

Tento postoj pozitivních psychologů mi připadá příznačný: je v něm obsaženo jejich typické obracení kauzality. Prý mluvíme a myslíme moc negativně, a proto je realita negativní. Já se naopak domnívám, že realita je negativní a my to jen svými řečmi a myšlenkami vyjadřujeme.

To nic nemění na tom, že obraz reality v našich myslích lze vnímat různě podle toho, zda jej chápeme jako poloprázdnou, či poloplnou sklenici. A že když je pro nás sklenice poloplná, cítíme se lépe. Jde jen o to, abychom vřed neretušovali šminkami: špatnou realitu nelze zakrýt tím, že si budeme namlouvat, že je dobrá. Je totiž vhodné, abychom se dostali do stavu, kdy budeme realitu vnímat takovou, jaká je, a budeme s tím smířeni natolik, že nás to nebude vyvádět z míry.

Tak jako si v dětství myslíme, že jsme tady na furt, ale v dospělosti se smíříme a vyrovnáme s konstatováním, že všichni jednou zemřeme. Když to víme, můžeme s tím počítat a zařídit se podle toho optimálně. A pak můžeme být i spokojení.

Keep smilling? Můžu se usmívat, když mám k tomu důvod. Kdo se směje neví čemu, podobá se pohlouplému. Ano, je určitě dobré naučit se hledat důvod pro úsměv. Znám prodavačky, které dávají najevo, jak je to otravuje, když mně musejí obsluhovat, a je mi z toho také nepříjemně. Těm by školení pozitivní psychologie mohlo jedině prospět. Ale tam, kde je pro smutek skutečný důvod, je namístě být smutný. Ale tam, kde lze jen tušit, že můžeme být radostní, je namístě být veselí. Úsměv skutečně nic nestojí. I když je to někdy dřina: třeba pokusit se na zakaboněnou prodavačku usmát.