KOMENTÁTOR

69. Jak to všechno souvisí

9. 8. 2014

Některé rysy našeho přítomného života nás znepokojují a chtěli bychom je změnit. Ale když se nad nimi zamyslíme, zjistíme, že jsou zakotveny v podstatných charakteristikách současného světa.

Například trend k rozbíjení rodiny je dán tím, na čem je rodina v současnosti budována – na citovém vztahu zakládajících partnerů. Tento fakt je výrazem jejich hierarchie hodnot, a to orientace na individuální potřeby, což zase souvisí se současným důrazem na spotřebu a konzum.

Hospodářství konzumní společnosti je poháněno konzumem, tam, kde se konzumuje, tam se má pro koho vyrábět, výroba je honorována a vytváří kupní sílu, která generuje poptávku a tak se roztáčí spirála konjunktury a prosperity (dokud nepřijde krize).

Konzumní společnost vytváří výrobu pro výrobu, umělou spotřebu, kterou posiluje všudypřítomnou reklamou, výrobou dreků, které nic nevydrží a musejí být obměňovány pravidelným nákupem nových dreků. Tato pobídka k nákupu je posilována neustálou obnovou a obměnou zboží, ať inovacemi, nebo pouhou módností, dokonalé je neustále vylepšováno a je třeba nakupovat to lepší a lepší, zatímco to staré se vyhazuje a už se neopravuje jako kdysi.

Rozbíjení manželství a volná láska, jak nám je sugerují sdělovací prostředky, má svůj význam i v řešení přelidnění – v poživačném vztahu zbytečné děti jsou masově likvidovány. Aby vztahy byly poživačné – konzumní, k tomu slouží propaganda, veřejné sdělovací prostředky, ve velké míře kultura, filmy, určitě pak pornografie a tyto činnosti vedoucí ke konzumní konformitě jsou bohatě odměňovány, stejně jako všechny ostatní aktivity spotřebovávající přebytečný čas a energii od práce osvobozeného člověka, například sportovní mašinérie, turistika, soustředění na gastronomii, zábava (kdo se zabaví, nezlobí). Princip Chléb a hry dochází masívního uplatnění.