KOMENTÁTOR

81. Pět jazyků lásky

9. 4. 2015

Východiskem knihy Garyho Chapmana Pět jazyků lásky (Návrat domů, Praha 2012) je jako expozice popis stejné situace, jako v mém předchozím článku Dlouhodobý vztah. Základní rozdíl mezi námi dvěma je v tom, že zatímco já zmíněný fakt, totiž nejistotu soudobého manželského vztahu, jen rozebírám, Chapman na ostatních stránkách své knihy nabízí reálná a konstruktivní řešení této skutečnosti.

Konkrétně hovoří o tom, že bychom se měli naučit dávat najevo partnerovi svou lásku způsobem, kterému on rozumí a který očekává. Tyto způsoby komunikace nazývá jazyky lásky, konstatuje, že každý z partnerů může „hovořit“ jiným jazykem a jde o to, „nastudovat si“ a používat jazyk toho druhého. Chapman nachází celkem pět možných jazyků a podrobně s nimi seznamuje na žitých příkladech ze své poradenské praxe.

Text je psán čtivě, srozumitelně a instruktivně a čtenář se z něj dozví ke svému překvapení, že to, co pokládal za bezvýchodnou situaci, má pozitivní řešení. Jež sice vyžaduje jistou námahu, ale pro harmonický vztah to každý rád obětuje, zvlášť když jej touží zachránit a zachovat.