biboň sod

14. Max Kašparů

10. 9. 2016

Už před lety jsem se ztotožnil s názorem, že to, co prožíváme, lze bez jakýchkoli rozpaků nazvat legalizace zla – stačí se jen rozhlédnout a uvědomit si to: Pornografie? Nic nezákonného. Prostituce, veřejné domy? Samozřejmost. Interrupce? To je přece rozumné řešení existenčních problémů, o antikoncepci ani nemluvě. Sexualita dostává přednost před manželstvím, rozvod je nejjednodušší řešení citových zmatků. Ozbrojování kohokoliv mimo mravní kritéria – možné. Narkomanie – má otevřené dveře, realizujeme tak přece svoji svobodnou vůli. Hrací automaty – nelze dokonce ani zakázat, když je nechceme. Propagace násilí – všude. Skinheads – organická součást demokracie, projev naší svobody. Lež – v podobě reklamy např. má volné pole působnosti. Atd. atp. Tak jsem si to tehdy zapsal.

Dnes tuto skutečnost v krystalicky čisté podobě vyslovil Max Kašparů. Je v interview s ním popsána tak jasně a přesvědčivě, že lidé si jeho slova posílají hromadnými mejly a umísťují na svoje stránky, a mně nezbývá, než učinit totéž:


„Hodnotový svět předchozích generací ... znal tzv. Sedmero hlavních hříchů. Pýchu, lakomství, závist, hněv, smilstvo, nestřídmost a lenost. Postupem času se jejich obsah proměnil do dnešní podoby a z pýchy se stalo zdravé sebevědomí, z lakomství zákon ekonomiky, nestřídmost se povýšila na vyšší životní úroveň, závist v boj o spravedlnost, hněv ve zdravou reakci na nekorektní jednání druhých, smilstvo v prevenci proti neurózám, lenost se proměnila v prokrastinaci.

Díky této moderní nomenklatuře zbavil se starý kontinent těžkých hříšníků. Připočteme-li k tomu ještě jiné, dnes už málo známé, skoro archaické pojmy jako hulvátství, které se změnilo ve svobodu projevu, okrádání definované jako svobodný trh, zanedbanou výchovu dětí jakožto tvorbu vlastního názoru potomstva, neúctu k tradici proměněnou ve vítězství zdravého rozumu a likvidaci pozitivních hodnot jakožto zbavení se předsudků, nacházíme se v aktuálně nám známém prostředí uprostřed Evropy. K tomu dodám, že svoboda se povýšila na svévoli jednotlivce, tolerance se proměnila v ustupování zlu a korektnost v povinný názorový koridor.“