biboň sod

15. Magická moc masmédií

27. 9. 2016

Zajímavý jev byl popsán mimo jiné i Malcolmem Gladwellem v knize Bod zlomu. Zaujala jej přímá úměra mezi počtem automobilových nehod a výskytem článků o sebevraždách. Z příčinného popisu indicií vyplývá, že takovéto zprávy inspirují některé řidiče k sebevraždám. Vysvětluji si toto působení šíří informačního pokryvu masmédii: Tyto zprávy mohou některé z nás, totiž ty, kdož jsou aktuálně na ně vnímaví, podnítit k sebevraždě, k níž použijí automobil. Že se tyto zprávy dostanou právě k nim, je dáno plošným působením masmédií: zatímco většina adresátů je imunní, tyto zprávy si vyberou z množství vnímatelů právě ty citlivé.

Popsaný případ svědčí o ošidnosti masového sdělování, jež vyselektovává citlivé jedince a vede je k jednání, jež při sdělování nebylo zamýšleno nebo na něž při sdělování nebyl brán zřetel. Ukazuje na širší odpovědnost masmédií, jež by měla tyto možnosti dopadu své činnosti zohlednit, a to nejen co se týče zpráv o sebevraždách. Necitlivě formované sdělování může inspirovat k celé řadě nežádoucích způsobů jednání, jako je zločinnost, násilí, apod., apod.