biboň sod

20. Ještě k cenzuře

23. 2. 2017

Ačkoli se může zdát, že jsem nepřítelem jakékoli cenzury, myslím, že z toho, co jsme řekli 22. 2. 2017, vyplývá, že něco jako autocenzura musí být na příspěvky k veřejnému sdělování uplatněno vždy. Autor by měl ve svém projevu usilovat, aby ten byl pravdivý, aby respektoval oprávněné zájmy všech zúčastněných, přijatelnost publikem i právním rámcem, aby byl funkční z hlediska sdělování apod.

Na druhé straně však autocenzura nesmí zprostředkovávat neoprávněné zájmy, které jdou proti pravdivosti sdělení a vedou k dezinformaci (sem patří i nepřijatelná zásada dát prostor jen takovým informacím, které generují zisk, například za reklamu, nebo dík pouhé poutavosti a čtivosti). Takováto cenzura se stává nástrojem manipulace a znemožňuje hlavní funkci sdělovacích prostředků, totiž být hlídacím psem demokracie.