biboň sod

25. Anne Rooneyová: Za 15 minut filozofem

17. 5. 2017

Knížce Anne Rooneyové Za 15 minut filozofem se podařilo snést přehledně, jasně a stručně na jedno místo živé otázky filozofie, které si současný člověk občas klade a na něž marně hledá odpovědi. Zde stačí nahlédnout, podle tématu nalistovat, a máte před sebou výstižný soupis odpovědí (skoro) všech filozofů (skoro) všech časů na otázky, které vás zajímají, jen si vybrat tu správnou. A když ne vybrat, tak se aspoň nad problémem všestranně zamyslet.

Mne třeba inspirovala otázka, zda všichni vidíme totéž. Např. zda pro každého člověka je zelená zelená jako pro mne. Opomeneme-li lidi barvoslepé, můžeme vést úvahu takto: Mějme brýle, které převracejí skutečnost kolem nás. Pokud si je nasadíme, po čase si náš mozek zvykne a ukazuje nám skutečnost skrze ně, jako by převrácená brýlemi nebyla. (Jako voda ve sklenici, kterou jsme nahnuli, znovu ustaví vodorovnou rovinu.) Stejně je myslitelný experiment s brýlemi barevnými: Lze si na ně patrně zvyknout tak, že nám mozek bude ukazovat svět v původních barvách. A ty „původní“ barvy jsou ty, ve kterých naše mozky skutečnost zobrazují všem lidem. Jako nemůžeme běžně vidět strom tam, kde není, a naopak nevidět ho tam, kde je, protože bychom ho buď nenahmatali, či do něj narazili, tak nám mozky konstruují svět i ve stejných barvách. A všichni vidíme totéž. Podobně se naše mozky sladí, když o skutečnosti jen uvažujeme a sdělujeme si to. Naše myšlenky, naše pojmy se shodují. A když ne (jeden mluví o koze a druhý o voze), rychle to při sdělování poznáme a vzájemně své myšlenky uvedeme do souladu.

Tolik malá ukázka toho, k čemu nás může dovést filozofická otázka obsažená v knize A. Rooneyové. A to je jedna z mnoha.

Jediné, čím mne kniha zklamala, byly dvě věci: Za prvé že jako neplatný vyložila sylogismus, který vyvozuje nevhodnost potratů (i když o jeho neplatnosti se dá pochybovat). Za druhé že na závěr knihy byla dosazena ne úvaha o smyslu života, nýbrž úvaha o sebevraždě.