biboň sod

26. Společenské zvíře

4. 7. 2017

Knížka Davida Brookse Společenské zvíře je zbeletrizováním poznání lidí posledních třicet let zkoumajících mysl a mozek. Toto poznání můžeme sledovat roztroušené například v produkci literarury úspěchu a je dobře, že se Brooks pokusil je sebrat a sestavit do románové podoby, kdy je sledujeme na životním příběhu amerického manželského páru. Když čteme Brooksovu knihu, uvědomujeme si, že je logickým vyústěním snah popularizovat vědecké poznatky a zároveň čtivou formou zobrazit duševní svět a osudy našich současníků. Tyto dvě tendence Brooks objevně a přitom logicky spojil a napsal román – kroniku – encyklopedii znalostí  (psychologických, sociologických, politických)  dnešní vědy o světě a člověku v něm.