biboň sod

27. Tyranie

10. 8. 2017

Spisek Tyranie Timothyho Snydera je reflexí úleku historií poučeného amerického intelektuála, který si uvědomil chorobné příznaky, jež diagnostikují, že se americká společnost blíží tyranii. Chce proti tomu něco udělat a zatím není zřejmé, zda je to projev sebezáchovného reflexu americké společnosti, který ji v rámci celospolečenského ozdravného procesu vyvede z bludného kruhu sebezničující propagandy, či zůstane jen při tomto volání do tmy.

Pro futurologické predikce americké společnosti záleží ovšem jen na úhlu pohledu. Stejně tak můžeme uvažovat, nakolik je Trump produktem americké společnosti a nakolik jen vyjadřuje vůli jejích skrytých mocenských struktur, kterým se tak jako tak bude muset podřídit.

Jde totiž o to, zda je v USA reálně demokracie, jíž hrozí zánik v tyranii, jak dokládá Timothy Snyder, nebo zda fenomén Trump je pouze výsledek fungování reálné „demokracie“ v plném smyslu těchto slov a jen další krok na její cestě.

Nevím, nakolik je situace v USA analogická situaci v ČR, ale Trump je svými metodami podoben Zemanovi s tím rozdílem, že má daleko víc moci. A co bude dál? Na to se můžeme jen zpovzdáli dívat a doufat, že idea i pozice demokracie jsou v USA natolik zakořeněné, že je sebezáchovné mechanismy uchrání nejhoršího.