biboň sod

33. Ian Morris: K čemu je dobrá válka?

16. 1. 2018

V intencích okřídlené sentence „Všechno zlé je k něčemu dobré“ přišel Ian Morris s titulem K čemu je dobrá válka? I když se zřejmě nedočteme, že díky válkám zvládáme přemnožení, vypadá to, jako by tím obhajoval válku jako dobrou; však se také ozvali ti, kdož válku zažili a vědí, že válka je jedno z nejhorších zel. Třebaže válka byla po celou dosavadní existenci lidstva přijímána jako jeden z legitimních prostředků, jak řešit mocenskou nerovnováhu, bylo to jen proto, že se jiné řešení nenabízelo nebo zklamalo. Dokonce i dnes uvažujeme o válce tam, kde jsou diplomacie a dohadování bezradné. A přitom jde o životy lidí; zde zůstává zatím každá moc bezohlednou. Je ovšem třeba uvážit, že válka je jen prostředek a že moc může působit v zajetí zla. Pak se musí zohlednit, zda jde o uplatnění moci ve službě dobra, nebo ne. Ian Morris dospívá dějinným přehledem k názoru, že význam užití války se neustále zmenšuje a že nás vývoj dovede k jejímu zrušení jako prostředku řešení společenských problémů. Kladem moderní války a užití násilí není to, že se užívají, nýbrž to, že se jich užívá stále méně, a pokud k užití dojde, že se to děje pod celospolečenskou, případně globální kontrolou. Jinými slovy, autor v knize s ji prodávajícím titulem přece jen dospívá k jeho popření, k názoru, že válka je už jen nutné zlo a že je cílem historického vývoje se jí zcela zbavit.