biboň sod

44. Karel Řehka: Informační válka. Academia 2017

26. 12. 2018

Kdo jiný než voják by měl psát o válce v moderní době, v době internetu a informačních technologií? Je zásluhou generála Karla Řehky, že téma informační války zpracoval pro širokou veřejnost, která si nemusí uvědomovat, že válka může být vedena i v období míru, na který jsme si my Středoevropané zvykli tak, že jej pokládáme za samozřejmost a snad už ani neznáme někdejší prostopravdu Chceš-li mír, připravuj se na válku.

Ano, ať chceme, či ne, čas, v němž žijeme, je časem války, a to války informační. A podle toho bychom se měli jako stát i jako jednotlivci chovat. Stát by měl monitorovat aktivity informační války a vytvářet tomu odpovídající struktury a jednotlivci by měli v rámci informační gramotnosti jednak umět poznat, co je pravda a co propaganda, a jednak umět v informačním prostoru nejen číst a naslouchat, ale i psát (a psané, případně mluvené dál šířit) zodpovědně a plnou vážností při vědomí dopadu toho, co se napíše a řekne.

V zahlcení informační smrští zůstáváme osamocenými bojovníky za pravdu a demokracii a každý na svém místě by se měl stát informačním vojákem, který ví, co je třeba dělat. Jsme ve válce a je jen na nás, na kterou stranu se přidáme. Jednu stranu představuje Karel Řehka se svou knihou (a díky mu za to), druhou stranu známe jako internetové trolly, štvavé řetězové mejly (ale i politické demagogy) vyvolávající masovou hysterii neracionálních postojů.

Čím dřív si uvědomíme, že žijeme v době informační války, tím lépe. Je to cesta k tomu, abychom se stali informačně odpovědnými a nenahrávali našim protivníkům.