biboň sod

5. Lvi přicházejí

9. 4. 2016

Kniha Vladimíra Palka Lvi přicházejí z Kartuziánského nakladatelství přináší fakta, která ledacos vysvětlují.

Více ve Skleněném kostele.

Učinil jsem bolestnou zkušenost, že tuto knihu, ba ani připojenou recenzi na ni nedokážou číst lidé odkojení tzv. moderním myšlením, soudobou propagandou, současným názorovým milieu veřejných sdělovacích prostředků. To, co je znechutí hned na začátku, je základní pro-life postoj autorův, totiž přesvědčení, že propagace potratů, homosexuálního chování, eutanazie apod. je něco špatného. Vůbec je pak nezajímá, že autor na základě bohaté literatury dokládá, že tam, kde se neustále mluví o všeobecném dobru, se realizují tendence vysloveně nehumánní, bez ohledu na základní morální postoje a proti vůli většiny lidí.

Takovéto prosazování zmíněných tendencí svědčí o fungování mechanismů a ideologie, jež jsou na hony daleko od toho, co chápeme jako demokracii, a vypovídají krutou pravdu o společnosti, v níž žijeme.

Což se ovšem nemusí líbit ani těm, kdož souhlasí s autorem v jeho základních východiscích, totiž křesťanském smýšlení. Bude jim proti mysli zejména jeho zjištění, že tam, kde se Západ tváří jako hluboce věřící, jde o formální floskuli, která se v konfrontaci s praktickým jednáním jeví jako bezobsažná. Autor jde dokonce tak daleko, že dokládá vnitřní rozpory uvnitř katolické církve, ve které nachází modernisty, kteří se vzdali obsahu náboženských pravd, aby mohli sloužit soudobým tendencím, soupeřící s těmi, kdož vidí realitu reálně, pravdivě, se snahou obhajovat prakticky ověřené náboženské pravdy.

Tento zvrat vysvětluje autor tím, že na Východě byl komunismus poražen prakticky, zatímco na Západě se prosadil „skrytým pochodem institucemi“ v rovině myšlení, ideové, názorové, intelektuální.

Že jde o zápas etický, morální, pak mimo jiné ukazuje nemožnost dosáhnout uzákonění tzv. výhrady svědomí. Nešlo to ve známých totalitách, takže v nich byl člověk nucen jednat v rozporu se svým svědomím (jinak by ho zákony semlely). Tam, kde by měla nedostačivost zákona korigovat možnost odvolat se na své svědomí, tento korektiv i u nás bolestně chybí a lidé jsou ze zákona nuceni k jednání, jež jde proti jejich mravním hodnotám, a když se snaží prosadit to, co pokládají za dobré, jsou trestáni. Tak stávající zákony člověka znemravňují, otupují, vedou k pasivitě a rezignaci na morální jednání.

Jakkoli je přítomná kniha provokující a „politicky nekorektní“, a právě proto: čtěte. Je dalším krokem ke stržení závoje iluzí z dnešní společenské reality.