biboň sod

59. Jak to je. Kamínek do skládačky

(Vysoká hra, část 1, Česká televize 1, 26. 1. 2020)

27. 1. 2020

Ano. Lidé chtějí vědět, co se kolem nich děje, přemýšlejí o tom a ptají se. A když se jim neodpoví, odpovídají si sami. Zjišťují, že to, co si říká demokracie, funguje jinak, než co ona proklamuje. Uvědomují si výsměch mocných i vlastní bezmocnost a chtěli by vědět, proč je tomu tak. A nacházejí jediné vysvětlení: že v ideologickém rámci demokracie se díky skutečnému rozdělení moci ustavila oligokracie, vláda těch, kdož mají reálnou moc. Dosud ovšem si to mohli myslet jen na základě jednotlivých indicií, jako jsou například dlouhotrvající trapné veřejné kauzy, na nichž je zjevné, že nejde vůbec o spravedlnost. O co že tedy v nich jde? O to, aby občan viděl, že moc má někdo jiný, než se zdá, a ten že právo může ohýbat, jak se mu zachce. Nyní se ale občanu dostalo potvrzení, že si to myslel správně. Byla mu poskytnuta jasná zpráva o tom, jak se věci mají. Nechci kalkulovat, nakolik i ta zpráva je koncipována mocnými (ten, kdo se dozví, jak se věci mají, bude podle toho i jednat), chci doufat, že jde o úspěch investigativní novinařiny. A na tom nic nezmění ani vyústění příběhu, které nás teprve čeká.