biboň sod

75. Použití síly k řešení sporů

29. 8. 2020

Obsah

Vypadá to, že není daleko doba, kdy se většina lidí bude na válku dívat jako na anachronismus, který nemá místo mezi civilizovanými lidmi. Ano, kdysi měl pravdu ten, kdo všechny přepral, ale z takového hledání pravdy, zdá se, jsme vyrostli a máme jiné nástroje. Už se nestřílíme na potkání jako na Divokém západě. Tak proč tedy válku? Blíží se doba, kdy nikdo nebude ochoten vraždit ve jménu imaginárních neosobních zájmů, ať už se to podá jakkoli, protože zavládne všeobecné přesvědčení, že to, co se nám namlouvá, nemá v rámci humanistických ideálů místo. A podobně jako v případě Lukašenka že jde o podivný nesmysl, který má ohlupovat s jediným cílem: dosáhnout loajality s režimem, stůj, co stůj. Válka s Polskem? Proč? Copak Polsko vznáší nějaké nároky vůči Bělorusku? Copak Polsko vůbec může válčit samo o sobě, když je členem Evropské unie? Myslím, že stále bude víc a víc proti rozumu řešit jak vlastní, tak mezistátní problémy mocensky místo mezinárodní arbitráže. Válka ztrácí smysl. K čemu je takové řešení, které vraždí lidi a ničí vybudované hodnoty? Myslím, že dnešní státy už nejsou nějací pistolníci či gangsteři, aby to pochopily.