biboň sod

76. Umělé podněty

29. 8. 2020

Obsah

Myslím, že v lidské praxi můžeme rozlišit podněty na přirozené a umělé. Přirozené podněty vnímáme bezprostředně smysly a jejich zdrojem je přirozená realita, tedy realita bez civilizačních technologií, které jsou zdrojem podnětů umělých, ať zvukových (např. veškerá reprodukce, ale i hudba jako taková), nebo zrakových (film, televize, internet, ale i obrazy, knihy). Zdá se, že moderní doba vytváří situaci, v níž budou převažovat podněty umělé nad přirozenými a výsledný model světa v lidském vědomí bude ještě víc zprostředkovaný nebo jen zprostředkovaný a vazba na realitu bude narušena. Tomuto stavu se naše psychika brání. Alespoň já jsem zažil přesycení četbou sci-fi tak, že jsem ji dál nemohl číst. Myslím, že to bylo dáno zejména opakujícími se schématy, která umělé podněty, ať chceme, či ne, vnášejí. (V detailu lze poukázat např. na hypnotizující africké rytmy, kdy opakování leží v základu hudební produkce apod.) Opakovaná schémata přitom vnímatele neurotizují a projevují se tak jako informační smog.