biboň sod

80. Oprava Otčenáše

27. 6. 2021

Obsah

Když jsem se začal zamýšlet nad Ježíšovým poselstvím obsaženým v Otčenáši, zarážel mě v něm obrat „Neuvoď nás v pokušení“, který sugeroval přes tvrzení, že se vše děje z boží vůle, to, že nás pokouší Bůh (a ne ďábel), a nějak se mi to nechtělo líbit. Tomuto mému pocitu vstříc nedávno vyšel papež František I., když navrhl tento obrat změnit. Přemýšlel jsem, čím zmíněná slova nahradit, a nakonec jsem dospěl k formulaci „Nezkoušej nás pokušením“. Když však čtu papežův návrh, uvědomuji si, že je hlubší, jen bych jej upravil na „Nedopusť, abychom podlehli pokušení“.

Papež změnil Otčenáš, aby Bůh nesváděl k hříchu. Čeština úpravu nepřijme

Papež František změnil text Otčenáše

Papež František schválil změnu v Otčenáši. Část ‚neuveď nás v pokušení‘ se změní

(Stav k 27. 6. 2021)