thoughts© Vilém Kmuníček 2021

Heslo Vilém Kmuníček
Navštivte
KOMPAS
To nejlepší z Viléma Kmuníčka
NABÍDKA KNIH VILÉMA KMUNÍČKA
PHILOSOPHY OF ASSUMPTIONS
FILOZOFIE PŘEDPOKLADŮ


Philosophy of Assumptions. Summary

An Important Terminological Note

WE HAVE IT IN FRONT OF OUR EYES, YET WE DO NOT SEE IT

The installation of the term “actual mental model” as a gnoseological category

Concepts of the Philosophy of Assumptions and its Theoretical Implications


Filozofie předpokladů. Souhrn

Důležitá terminologická poznámka

MÁME TO PŘED OČIMA, A PŘESTO TO NEVIDÍME

Instalace pojmu „aktuální mentální model“ jako gnoseologické kategorie

Pojmy filozofie předpokladů a její teoretické důsledky

Praktický přínos filozofie předpokladů

Filozofický kompas aneb
Od jistot filozofických k jistotám praktickým
Ke stažení

Pohled oknem očí

Jsme artefakty „programováni“?

POKUS O FILOZOFICKÝ SYSTÉM
Knižní vydání úvah o jistotě poznání
Třetí, upravené knižní vydání
Obálka
KNÍŽKU ZAČNĚTE ČÍST OD STRANY 127.

K definici pojmu „aktuální mentální model“

Ustavení literárněvědného pojmu „program“

Hledání „spřízněných duší“ ‒ pojmy AMM, FMM, MPS

PROČ?

Geneze a kontext pojmů AMM, FMM a MPS

HINTY 1

HINTY 2
ACADEMIA.EDU


Vilém Kmuníček
Do vyhledávacího pole nutno zadat: Vilém Kmuníček
LITERATURA


VERŠOVÁNKY

VĚNEC I
OTÁZKA

VĚNEC II
ODPOVĚĎ


Do vyprodání zásob na vilemkmunicek.seznam.cz:

NA SLUNCE PAMATUJ

HLEDÁNÍ

ZPĚVNÍK

KOORDINÁTOR
A DALŠÍ A JINÉ TEXTY
DALŠÍ NÁPADY


KOMENTÁTOR

biboň sod

KACÍŘSKÉ MYŠLENKY

RECENZE


VIDEOKLIPY

Další písničky


KC-ENCODER

Problém čtyř barev
SPISOVATELÉ
z mé dílny


Zdeněk Rón

Petr Urbánek

Jan Weiss
WIKIPEDIE
hesla z mé dílny


LOGICI


Marie Duží

Miroslav Jauris

Pavel Materna

Miroslav Mleziva

Jan Štěpán (logik)


SPISOVATELÉ


Robert Gill (spisovatel)

Petr Gratias

Věra Kopecká

Josef Masařík

Zdeněk Rón

Jaroslav Šusta (Antonín Machander)

Petr Urbánek (básník)

Jan Weiss

Luboš Zelený


ZBÝVAJÍCÍ


Stanislav Drobný

Helena Kanyar Becker

Jaroslav Kohout (filosof)

Rudi Lorenz

Jiřina Medveďová

Zdeněk Němeček (hudebník)

Jiří Roupec

Bohumír Smutný

Rostislav Vermouzek

Vladimír Wolf
BLÍZCÍ


JAN